препоръка ж

recommendation

noun


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

  • препоръка — същ. рекомендация, референция, похвала същ. съвет, напътствие същ. гаранция, пълномощно, поръчителство, свидетелство …   Български синонимен речник

  • атестация — същ. препоръка, референция, отзив, мнение, преценка …   Български синонимен речник

  • гаранция — същ. обезпечение, залог, депозит, поръчителство същ. осигуровка, застраховка, уверение, сигурност, свидетелство същ. задължение същ. поръчител, гарант същ. обет, обещание, вричане, заричане същ. пълномощно, препоръка …   Български синонимен речник

  • забележка — същ. бележка, намек, упрек, укор, напомняне, препоръка същ. отговор, реплика, апостроф, пояснение същ. отметка същ. мнение, коментар, критика, преценка същ. обяснителна бележка, тълкуване същ. увещание, приятелски съвет …   Български синонимен речник

  • поръчителство — същ. гаранция, обезпечение същ. отговорност същ. пълномощно, препоръка, свидетелство същ. задължение, залог същ. поръчител, гарант …   Български синонимен речник

  • пълномощно — нар. пълномощие, мандат, права, картбланш, правомощие, позволение, разрешение нар. гаранция, препоръка, поръчителство, свидетелство …   Български синонимен речник

  • рекомендация — същ. препоръка, референция …   Български синонимен речник

  • референция — същ. препоръка, рекомендация, сведение …   Български синонимен речник

  • свидетелство — същ. удостоверение, документ, доказателство, данни същ. гаранция, пълномощно, препоръка, поръчителство същ. белег, показател същ. уверение …   Български синонимен речник

  • съвет — същ. наставление, поука, поучение, урок, напътствие, указание, препоръка, ум, акъл същ. допитване, консултация същ. заседание, конференция, съвещание същ. подбудителство, подстрекателство същ. идея, предложение, внушение същ …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.